3e advent 2017

Symbolische schikking

Derde advent

Lezing: Jesaja 35:1-10

De Latijnse naam voor deze zondag is Gaudete, wat “verheugt u” betekent.

Het roze kleed ligt over het paarse, we zien een woestijn.

Maar….wat dor en doods is zal drassige land van riet en biezen worden. Onze dorst zal worden gelest. De Messias komt. De deur gaat verder open.

De dorre vlakte der woestijnen
zal zich verblijden eindeloos;
de zandzee zal herschapen schijnen,
want bloeien zal zij als een roos.

Van heil’ge vreugde zal zij beven,
doortintelt van een heerlijk leven,
dat nimmermeer verwelken zal.
Zij zal de wonderen des Heren
aanschouwen en zijn grootheid eren
met jubelend triomfgeschal.

ELB 47 vers 1