3e zondag 40-dagentijd 2023

Lezing: Johannes 4 : 5-26
Samaritaanse vrouw/levend water

Kernwoorden: bron, reflectie, verscheidenheid.

De vrouw aan de bron. De eerste die mag horen wie Jezus is.
Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent,
ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden.
Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus’ woorden over wat hen
verbindt. Dat het gaat om geest en waarheid. God zoekt mensen zonder
bedrog die Zijn hart zoeken.

De takken zijn in kransvorm op een spiegel gerangschikt.
Groen aan de waterkant. In het midden is de bron.
De spiegel refereert aan water en reflectie.

Vermoeid door de middagzon
water putten uit de bron
van inspiratie
van verbinding
voor jou
voor mij.

Zelf blijkt Hij de bron te zijn
levend water
medicijn
tegen pijn
van jou
van mij

Aanbidding is niet plaatsgebonden
Kan overal
in geest
in waarheid
in jou
in mij