5e zondag 40-dagentijd 2023

Lezing: Johannes 11:1-4, 17-44
Opwekking van Lazarus
Kernwoorden: Kringloop van het leven, troost

Bij de opwekking van Lazarus laat Jezus zien dat Hij de opstanding en het leven is.
De symbolische schikking laat dit keer een krans zien. De krans symboliseert het leven zonder begin en zonder eind. Gedroogde paarse bloemen en gedroogde grassen herinneren aan het aardse leven. Groene grassen en ranonkels maken de cirkel levend.

Daarna riep Jezus: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei, tegen de omstanders: ‘ Maak de doeken los en laat hem gaan.’ Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen.

Talita, koem:
meisje sta op.

Tegen de man zei Hij:
Neem u matras en wandel

Tegen Lazarus:
Kom naar buiten!

Ga door in deze veertig dagentijd.
Met Hem mee, volg Hem!