5e zondag 40-dagentijd

De hongerige te eten geven
‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’
Lezing: Mattheüs 25:35

Brood om te leven. Brood om te delen. In veel kerken worden maaltijden gedeeld. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. De bonen die in de Biddag-schikking zijn gebruikt, zijn in het water gelegd en deels ontsproten. Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart.

Niet Mozes gaf het ware brood
dat geef Ik tot in de dood
kom tot Mij Ik ben je Heer
kom en honger niet meer

Ik ben uit de hemel gekomen
om onder jullie te wonen
God is de levensader
Ik doe Zijn wil Hij is Mijn Vader

Mijn lichaam ware spijs
leef in het paradijs
ware drank Mijn bloed
leef voor eeuwig God is goed.