Biddag voor gewas en arbeid 2022

Lezing: Lucas 11: 1-13
Kernwoorden: Bidden, zorg van God, Onze Vader

Uitwerking symbolische schikking:
De Heilige Geest is er voor iedereen die er om vraagt. De Heilige Geest wordt op schilderijen vaak verbeeld door een duif, die inspiratie en hoop brengt.
In de schikking staan tulpen, als symbool voor de gebeden.

Geen steen voor een brood
geen slang voor een vis
geen schorpioen voor een ei

zoekt en gij zult vinden
klop de deur gaat open
vraag om de Geest

laat Uw naam heilig zijn
laat Uw rijk komen
laat ons vergeven.