Goede Vrijdag 2022

Symbolische schikking
Goede Vrijdag
Johannes 18: 1 – 19 en 42

Kernwoorden: vervulling, dood van Jezus, een dichte toekomst, graf, verwachting zaad.

Uitwerking symbolische schikking:
Aan de groene takkenstructuur zijn een aantal horizontale takken toegevoegd, zo ontstaat een Latijns kruis. De verticale lijnen symboliseren de verbinding met het spirituele, de vervulling. De horizontale lijn in het kruis het aardse leven, het leven dat door zal gaan zoals het zaad in de akker. De vijf anemonen symboliseren de vijf wonden van Jezus en zijn de tekenen van
het lijden en de rouw.

Meditatieve tekst:
Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.