Hemelvaartsdag

De wolk die Jezus aan het oog onttrok, wordt gesymboliseerd door het fluitenkruid.
Jezus stijgt ten hemel dat zie je aan de witte roos. De kroon staat voor het koningschap. Hij zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Jezus is Heer en Koning
Hij troont in de hemel

eens komt Hij terug
die belofte staat

treur niet, houd moed
Jezus leeft en God is goed