Kroonbede 2020

Al meer dan tien jaar organiseert het interkerkelijke Comité Kroonbede Hardinxveld-Giessendam de zogenoemde Kroonbedebijeenkomst. Traditioneel vindt deze bijeenkomst plaats op de tweede dinsdag van september. Voorgangers en christenpolitici uit ons dorp geven invulling aan een meditatieve overdenking, een politieke toespraak en de Kroonbede. Een kernelement is de voorbede die wordt gedaan voor onze dorpsgemeenschap en de lokale overheid, waarbij ons land als geheel, de landelijke overheid en het Koningshuis niet worden vergeten.

Onze diepste drijfveer is het besef dat de zegen van de Heere God voor iedereen onmisbaar is. Daarbij komt de Bijbelse opdracht om voorbede te doen voor de overheid. Deze zaken binden ons samen: rond een geopende Bijbel, met gevouwen handen.

Voorafgaand aan het begin van het politieke jaar hadden we het voornemen om op dinsdag 8 september de Kroonbedebijeenkomst te organiseren. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zien we ons als comité genoodzaakt om de bijeenkomst dit jaar niet door te laten gaan.

Als comité zijn we er diep van overtuigd dat bezinning en gebed meer dan ooit nodig zijn, lettend op de impact van het coronavirus en alles wat er in de samenleving speelt. Tegelijk past ons ook dankbaarheid. In de eerste plaats is ons dorp vooralsnog niet hevig getroffen door het coronavirus. In de tweede plaats is het dit jaar 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.
Wat dit laatste betreft: het was ons voornemen om de Kroonbedebijeenkomst te organiseren met als thema Bidden om bevrijding.

Wij verwijzen U naar de uitzending van de landelijke Kroonbedebijeenkomst op dinsdag 8 september in de Nebokerk in Den Haag. Vanaf 20.00 uur wordt de bijeenkomst gestreamd via www.kroonbede.nl. Het thema van deze bijeenkomst is ook Bidden om bevrijding.