schikking 15 november

Lezing: 1 Cor 12 : 12-31

Vandaag zien we een muur met zeven bloemen, de muur symboliseert het huis waaraan gebouwd wordt. Het is het huis van God. De zeven bloemen, zijn de zeven geesten voor Gods troon.

Het is het vervulde werk van de Heilige Geest in kerk, in mensenharten en in de wereld. Samen, hoe verschillend we ook zijn, zijn we nodig bij de bouw van Gods koninkrijk. De één is de hand, de ander de voet, weer de derde is een luisterend oor. Bij Jezus komen wij allemaal samen Hij is het hoofd. 

We bouwen aan Gods huis
we zijn allen nodig
de voet de hand het oor
geen van hen is overbodig

We bouwen aan Gods huis
niet alleen de muur,
ook deuren en ramen
we doen het samen

We bouwen en bewaren
het grote heilsgeheim
dat wij met Christus aan het hoofd
één lichaam mogen zijn.