Zondag 12 juli

Vierde zondag van de zomer
Lezing: Matteus 13: 1-9 en 18-23 en 2 Petrus 1: 3-8

Bij de symbolische schikking zien we vier plekken waar het zaad terecht kan komen.
Op de weg pikken de vogels het op, tussen de rotsen groeit het snel, maar als de zon gaat schijnen verdort het. Bij de distels verstikt het plantje.
Achter de schikking zien we korenaren, dit zaad is in goede aarde gevallen.

zaai in het rond
zaai met brede gebaren
eens wuiven hier volle aren
staat het veld van halmen blond

een deel gaat verloren
valt op de rots, of verstikt,
wordt door vogels weggepikt
zal nooit ontkiemen tot koren

strooi de korrels rond
zaai met brede gebaren
dat wij ontkiemen tot aren
o God, geef goede grond