Zondag 18 oktober 2020

Symbolische schikking

Vijfde zondag van de herfst

Lezing: Marcus 10:32-45

 

Jakobus en Johannes willen graag naast Jezus zitten in Zijn koninkrijk.

Jezus is de witte roos. Naast Hem twee bloemen die de twee leerlingen voorstellen.
De andere tien zijn in de buurt, de klimop tussen de schikking door staat voor de eeuwigheid.
Het volgen van Jezus heeft niets te maken met heersen.
In Zijn nieuwe wereld mogen we dienstbaar zijn.
Dat is de hoogste plaats.
Het kruis op de achtergrond staat symbool voor het lijden van Christus.
Straks in Uw koninkrijk
samen aan Uw zij.
Kunnen jullie de beker drinken
die ik drink?
Wat is de hoogste plaats?
Aan Uw voeten.