Zondag 21 juni 2020

–Symbolische schikking–
Eerste zondag van de zomer
Lezing: Jeremia 20:7-13 en Matteüs 10:16-33

Vandaag horen we dat Jezus zegt: Ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees daarom net zo voorzichtig en slim als slangen, en net zo onschuldig als duiven.

In de schikking zien we plukken schapenwol. De distels geeft het gevaar van de wolven weer. Als schaap moet je slim zijn dat is gesymboliseerd door de slang. Als schaap moet je ook onschuldig lijken, dat symboliseert de duif die nauwelijks zichtbaar is.

Wij zijn als schapen onder wolven
Gij loodst ons door de hoogste golven
de Trooster die Gij zond
legt ons de woorden in de mond
vervolgt om de naam van God
is dat ons voorland, dat ons lot?

Gij zijt koning van hemel en aarde
wij zijn voor U van grote waarde
wees niet bang voor het duister
roep van de daken wat Ik fluister
steek in het donker lichten aan
je ziel zal niet verloren gaan.