Zondag 22 november (Eeuwigheidszondag)

Lezingen:
2 Samuël 1 : David rouwt over Saul en Jonatan

Romeinen 12 : Bekommer u over de noden van de heiligen
en wees gastvrij. – Heb verdriet met wie verdriet heeft

Jesaja 65 : Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.

Verlies draag je zelf, maar niet alleen.
Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Deze dag wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd.
De tijd is vol. We herdenken de mensen die van ons gingen.
Zij leven voort in Gods heerlijkheid. Wij noemen hun namen.
Zij zijn door een gekleurd lint verbonden met de Paaskaars.
Wij gedenken hun leven door een kaars te ontsteken aan
het licht van Christus. Zo is er verbondenheid met de hemel en de aarde.
God is eeuwig. Jezus is onze voorspraak en de Heilige Geest wil de Trooster zijn.

Trooster is het eerste woord
wat te binnen komt
de Geest van diepe vrede
en een hernieuwd verbond

Jezus is het tweede woord
Hij gaat met ons mede
met hen die boven zijn
en allen hier beneden

God heeft het laatste woord
ik bestorm Hem met vragen
door het diepste dal
zal Hij mij verder dragen.