Zondag 28 juni

Symbolische schikking Tweede zondag van de zomer Lezing:
Jozua 3:1-5, 14-17 en 4:1-7, 17-20 Vandaag is een bijzondere dag. Het volk trekt door de Jordaan, in het midden van de Jordaan staan de priesters met de ark van het verbond.

De twee lelies die tegenover elkaar staan symboliseren de twee cherubssen (engelen) op het deksel van de ark. Achter het raamwerk in de opening staat een berg van 12 stenen. Jozua had de opdracht gekregen dat uit elke stam van Israël een steen uit de rivierbedding moest worden gehaald en deze samen met de andere stenen een gedenkteken zou vormen voor de toekomst.

 

Droogvoets door de Jordaan mag je verdergaan
naar de overkant in het nieuwe land.
Een dag om te herinneren,
laat ons voortgaan kinderen

God doet wonderen, Hij alleen,
bedenk, vertel het steen voor steen.
Stapel ze op elkaar,
maak Zijn woorden waar.
Besef telkens weer:
Machtig is de Heer!