Tweede Advent 2020

Symbolische schikking
Tweede Advent zondag Populus Sion, ‘de Heer komt nabij’
Lezing: Genesis 1:1-5

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het goed was en Hij scheidde licht en duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Genesis 14-19
God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.

Op de tweede Advent is de tweede pijler bekleed met de witte bast van de berkenboom. Wit is de kleur van reinheid en puurheid. God schiep de hemel en de aarde. Hij zag dat het goed was.

Er staan twee takken, een gekronkelde en een rechte tak.
De komst van Jezus is een nieuwe schepping. Alles wat krom is zal recht worden.

De Kerstster doet denken aan de ster van Bethlehem. Christus is onze Ster.

 

 

Zo was het in den beginne
U schiep de hemelingen
gaf de aarde een gezicht
God van leven, God van licht

wij dwalen in het duister
zonder vreugde, zonder luister
kom opnieuw in onze nacht
kom O God, de wereld wacht
verlicht ons duistere bestaan
steek in ons de lichten aan
schep warmte diep van binnen
zoals het was in den beginne.