Bestemming 3e collecte in de maand januari

‘Geloven in gebaren’ heet het beleidsplan 2021-2025 van het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP). Want gebaren zijn de taal van het hart van doven, ook voor de communicatie van het geloof.
Het IDP ziet graag dat doven volwaardig kunnen meedoen in de gemeente van Christus, daarvoor is gebarentaal onmisbaar. Ook bevorderen zij het gebruik van deze taal in de plaatselijke kerken. Het IDP ervaart in het dovenpastoraat in de huidige situatie vergrijzing en krimp, maar streeft en verlangt naar een verfrissing en verlevendiging. Daarnaast willen zij dove jongeren bereiken met het evangelie van Jezus Christus, jongeren in- en buiten de kerk. In het beleidsplan is dan ook gekozen voor een tweesporenbeleid. Daarbij gaat men door op het aloude spoor en ontwikkelt daarnaast een spoor gericht op jongeren.
Bij beide is gebruik van gebarentaal leidend. Ook zullen de moderne  communicatie-middelen optimaal worden benut. In de maand januari collecteren we voor dit doel.
Het IDP wordt gerund door vrijwilligers. Samen proberen zij de dove en horende kerk aan te moedigen en te ondersteunen om meer en meer met elkaar verbonden te raken. De kosten die hierbij worden gemaakt, worden voor het grootste gedeelte gedekt door bijdragen vanuit de kerken die aan het IDP zijn verbonden.
Meer informatie is te vinden op de website: https://www.doofenkerk.nl

Reacties zijn gesloten.