Bijbelstudie

Je bent een mooi mens…….

Het nieuwe seizoen staan we stil bij de vrucht van de Geest aan de hand van Bijbelteksten horend bij de negen onderdelen van de vrucht: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De innerlijke schoonheid van iedere christen die naar buiten zichtbaar wordt: Je bent een mooi mens……Hoe God je karakter vormt. Tevens gaan we iedere avond kort tijd nemen om te oefenen in het stil zijn voor God, in Zijn aanwezigheid. Een jaar waarin we elkaar zullen laten leiden door de woorden uit de Bijbel, om vrucht te mogen dragen voor God.

Op woensdagavond om de veertien dagen vanaf 16 september. Wees welkom om dit seizoen mee te gaan doen. Opgave via: leren@pknhardinxveld.nl

Reacties zijn gesloten.