ISRAËL-AVOND

Thema: Israël onder vuur! Bron van conflict?!

Israël komt steeds meer alleen te staan. Velen nemen afstand, zelfs onder christenen wordt verdeeld gereageerd. Waarom ligt Israël onder vuur, waarom zijn de Joden de eeuwen door gehaat? Waar gaat het nu precies om in het conflict tussen Israël en de (Arabische) wereld?
Dhr. C.G. van der Staaij, fractieleider van de SGP in de 2e Kamer, zal vanuit zijn passie voor Israël over dit thema spreken. Hij zal als christen-politicus zijn visie met u delen en een beeld geven hoe er gedacht wordt over Israël; een inkijk achter de politieke schermen.
In hoeverre is de Bijbel duidelijk over Israël? Van harte welkom!
Datum/aanvang: maandag 20 april – 19.45 uur
Plaats:              Hervormd Centrum Hardinxveld-Giessendam
Organisatie:      Classicale commissie Kerk en Israel, classis Alblasserdam – tel: 0184-616879

Reacties zijn gesloten.