Wandelen met Jezus 5: volgen

Volgeling     “Jezus roept de menigte samen met de leerlingen en zegt: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen”. Ik vind dit nogal wat. Volgeling zijn van Jezus betekent dus dat ik mezelf moet verloochenen en mijn kruis op me nemen en op die manier achter Jezus aan, ja zelfs moet ik mijn eigen leven niet willen behouden.Om nederig te zijn en kwetsbaar en afhankelijk, dat valt niet mee. Iets doen wat tegen mijn natuur ingaat.

Woorden     Jezus roept de mensen samen; zoiets als: kom hier, kom naar Mij toe en kom dicht bij Me staan, blijf niet achter want Ik heb jullie echt iets te vertellen wat je niet mag missen. Luister goed. Steeds meer hecht ik waarde aan de woorden van Jezus en als Hij zelf oproept om te komen en te luisteren dan ga ik rechtop zitten, om te horen wat Hij te zeggen heeft. Geen enkel woord van Hem zou ik willen missen. Zijn woorden zijn leven voor mijn ziel, ze geven me vrijheid en blijdschap en ontroeren me. Als Jezus spreekt zijn het altijd woorden van leven, kracht en toekomst, uitzicht en hoop, vergeving en genezing.

Leven     Volgeling zijn van Jezus heeft te maken met mijn leven. Mijn leven willen verliezen omwille van Jezus; mijn leven willen verliezen om het evangelie; ik moet het leven er niet bij in laten schieten, voorbij laten gaan, en niet de hele wereld willen winnen ten koste van mezelf. Ik hoef niet zo nodig hijgerig achter elke nieuwe modegril aan te lopen en ik hoef ook niet elk nieuw snufje dat er op technologisch gebied te koop is, gelijk online te kopen. Spullen geven slechts een kort moment van geluk en dan is het weer over. Ik leef rustig en redelijk sober en dat is prima, want ik weet dat Jezus volgen veel meer oplevert dan een kort moment van geluk. Ik mag mezelf zijn en hoef me niet zo nodig te bewijzen tegenover een ander. Wat zou ik niet over hebben voor mijn leven?

Schaamte     Jezus vervolgt Zijn toespraak: “Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor Mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer Hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’ Ik wil me niet schamen voor de woorden van Jezus en ik wil me niet schamen voor Jezus zelf; ik wil me niet schamen tegenover trouweloze, zondige mensen van deze tijd. Ik schaam me niet voor Jezus, die mijn Redder is en mijn Heer. Want wie zich schaamt voor Jezus en voor zijn woorden zal merken dat Jezus Zich schaamt voor hem/haar, bij Zijn komst op aarde, in het gezelschap van de heilige engelen. Als Jezus bekleed met de stralende luister van zijn Vader terugkomt, wil ik niet dat Hij zich voor mij moet schamen.

Klaas Otter

Reacties zijn gesloten.