Wandelen met Jezus 6: Twee worden één

Jezus leert     “Er kwamen ook Farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’ Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’ Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’”

Vraag     Jezus krijgt in Marcus 10 een vraag van de Farizeeën, om Hem op de proef te stellen. De Farizeeën waren er goed in om heikele punten aan te halen en iemand zo in de val te laten lopen. Hete hangijzers waar al sinds jaar en dag over getwist wordt, om bewust de strijd en confrontatie te zoeken, in plaats van gericht te zijn op verbinding en vrede. De vraagstellers willen weten of Jezus de harde wettische lijn volgt. Of is er nog een andere weg te bewandelen? Kom maar op Jezus, laat maar eens horen wat Je ervan denkt.

Tegenvraag     Jezus weet wel wat de bedoeling is van de wetsdienaars. Maar Jezus heeft zijn woordje ook klaar en dat zijn altijd woorden van kennis, wijsheid, inzicht en liefde. Jezus tegenvraag is: wat zegt de Bijbel hiervan? Waar doet me dat aan denken? De eerste daad van Jezus, na zijn doop, was de strijd aangaan met de duivel. In de woestijn wist Hij keer op keer de beproevingen van de duivel te weerstaan, door het Woord van God. De Bijbel kennen blijkt een belangrijk wapen in de strijd tegen beproevingen. Als ik de Bijbel lees houd ik in gedachten dat God het altijd beter weet dan ik. Als ik iets niet begrijp ligt dat aan mij en niet aan wat de Bijbel zegt. Als ik de bereidheid heb om goed te luisteren naar de Bijbel, dan is het een boek dat mij onderwijst over alle levensvragen die er zijn.

Straatje     Natuurlijk willen de Farizeeën laten weten dat ze wel degelijk op de vraag van Jezus waren voorbereid dus antwoordden zij: Mozes heeft gezegd dat…… Dit komt hun wel heel goed van pas. Er is altijd wel een tekst in de Bijbel te vinden waar ik mee uit de voeten kan, dat precies in mijn straatje past. Met oogkleppen op, een tekst bij de kop pakken en deze zo ver doordrijven dat ik altijd gelijk krijg. Ik. Ik. Niet de ander. Hier moet ik de hand in eigen boezem steken. Hoe vaak zie ik niet alleen maar de teksten die mij goed uitkomen. Lievelingsteksten die mijn eigen gelijk verstevigen.

Anders     Jezus wijst een andere weg, de weg van de kern waar het God om te doen is, waar God vanaf het allereerste begin aan gedacht heeft en aan gewerkt toen Hij ons geschapen heeft. Het komt neer op liefde, ontzag voor God, nederigheid, trouw en gehoorzaamheid. Allemaal eigenschappen die één op één op Jezus van toepassing zijn en dus ook voor ons van toepassing zijn. Dat zijn kernwaarden voor elke christen. En dat lijkt soft maar uiteindelijk zal de liefde overwinnen in alle gevallen. Door zo’n houding als die van Jezus aan te nemen, weerspiegelen wij de Zoon van God, zoals Jezus zelf de Vader liet zien.

Wandel     Wandel vol in het licht met Jezus. Dicht bij Hem blijven garandeert een veilige plek, het is een bescherming voor jezelf, om helder en eerlijk te zijn. Onze trouwtekst komt uit Johannes 15 waar de wijnstok en de ranken worden beschreven. Dat is mijn lijfspreuk geworden, blijf dicht bij Jezus zoals de rank aan de wijnstok en leef daaruit, groei daaruit en bloei daaruit, het volle leven elke dag weer. Iedere keer opnieuw herinner ik mezelf eraan de dag te beginnen met God, in gebed en Bijbellezen. Om zo een rijker mens te worden, een mens uit één stuk, een mooi mens, een mens zoals God het bedoeld heeft. Een liefdevolle man en vrouw naar Gods hart.

Klaas Otter

Reacties zijn gesloten.