Wandelen met Jezus 7: zien

Horen     “Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’”
Op Zijn tocht naar Jeruzalem, waar Hij zal sterven, doet Jezus Jericho aan. Als Hij de stad uitgaat, met zijn leerlingen en een menigte mensen, zit daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. En Jezus komt bij hem voorbij. Het lijkt wel of Jezus voorbijloopt en geen aandacht aan de blinde langs de weg besteedt. Hoort Hij hem niet schreeuwen?

Roepen    Wanneer Jezus bij mij voorbijkomt grijp ik dan de kans om Hem bij mijn leven te betrekken? Als er een blinde vlek is waar ik niet uitkom, denk ik er gewoon niet aan om Jezus erbij te roepen. Eerst zal ik het wel zelf oplossen. Bartimeüs denkt niet na maar ziet zijn kans schoon en schreeuwt zo hard hij kan: Zoon van David. Jezus, heb medelijden met mij. Maar de omstanders vonden dit maar niets en ze snauwden hem toe zijn mond te houden.

Aanhouden     Bartimeüs laat zich echter niet intimideren door de omstanders. Dit is zijn kans en dat laat hij niet door zijn vingers glippen. Nog harder roept hij Jezus aan, met de naam van David. Dat is op zich al een belijdenis, om Jezus op die manier aan te roepen. Bartimeüs gelooft dat deze rabbi de Zoon van David is de beloofde Messias. De koning die op de troon van David plaats zal nemen. Niet Jezus van Nazareth maar Jezus de Zoon van David.

Zien     Zoals de blinde Bartimeüs, Jezus in geloof zag als de Messias, zo zal hij ook weer gaan zien met zijn ogen. Als Jezus hem roept gooit hij zijn bedelaars mantel af en staat op. Hiermee laat hij zien dat het vorige leven achter hem wordt gelaten, de mantel die hem als bedelaar bestempelde blijft achter en Bartimeüs staat in geloof als nieuw mens op, om naar Jezus te gaan. Wat een geweldig getuigenis. Eerst gelooft hij vast en zeker dat Jezus de Messias is en roept uit volle borst, dan gelooft hij dat Jezus hem zal genezen. Dat laat hij zien door zijn mantel achter zich te laten, een nieuwe identiteit tegemoet.

Vragen     Jezus vraagt wat Hij voor hem kan doen. Wat wilt u dat Ik voor u doe? Deze vraag bleef bij mij hangen. Ook aan mij vraagt Jezus: wat wil je dat Ik voor je doen zal? Het gaat Jezus erom dat ik gewoon vraag wat ik nodig heb. Vraag maar gewoon en schaam je niet als je iets niet kunt oplossen. Ik ben er voor jou zegt Jezus, kijk maar Ik sta stil en luister naar je. Ik wil je graag tegemoetkomen in je nood, hoe klein of hoe groot die ook is. Ik ben er voor jou. Vraag alleen maar. Ik vergeet zo vaak alleen maar te vragen aan Jezus wat ik nodig heb. Jezus blijft staan, ondanks de menigte van mensen om Hem heen. Jezus staat ook stil voor mij en roept mij bij Zich, om naar mijn wens te luisteren. En Zijn antwoord is: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ Het hangt af mijn geloof. Van jouw geloof. Vraag maar.

Klaas Otter

Reacties zijn gesloten.