1e Advent 2015

Zondag 29 november eerste advent

Lezingen: Zacharia 14:4-9 en Lucas 1:5-25

De profeet Zacharia vertelt over de Dag des Heren.
Gods heerschappij zal met die dag aanbreken.
In de tempel is de priester Zacharias. Opeens staat de engel Gabriël naast hem.
Hij vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth een zoon zullen krijgen die de voorloper van de Messias zal zijn.
In de symbolische schikking zien we vandaag rode bloemen verwerkt, ze verwijzen naar het werk van de Heilige Geest. De stenen staan symbool voor Zacharias die met stomheid geslagen is.
Als de advent begintschikking 1e advent 2015
Raakt de hemel de aarde
In de belofte van een kind