1e Advent 2019

Geef licht!

Elke week een nieuwe kans.
Elke week een nieuwe krans, die verwijst naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en weer opnieuw beginnen.
Elk jaar wordt opnieuw Kerstfeest gevierd en elke keer ontvangen we waarschuwingen.
Altijd is er hoop voor de toekomst.
Op de adventszondagen staan we stil bij het Bijbelboek Micha.

Symbolische schikking
1 december 2019 – eerste advent
zondag Levavi naar Psalm 25
Tot U verhef ik mijn ziel
Micha 2 vers 12

Kuddes worden van oudsher verzameld binnen de omheining, vaak van prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar. De eerste krans om de glazen zuil heeft een prikkelig uiterlijk en is gemaakt van de grove den.
Zo hier en daar is er schapenwol aan de omheining blijven zitten.

Vandaag wordt het sacrament van de doop bedient.
Ook de allerkleinsten mogen bij de kudde van de Heer horen.

De Heer de Koning van het ‘al
bergt Zijn schapen in de stal
van heinde en verre komen zij samen
zo zal het zijn, amen ja amen.