1e Advent 2022

Lezing: Jakobus 5 : 7 en 8
De boer wacht op de komst van Jezus

Aan de tafel is er plek voor iedereen. De komende weken komen Bijbelse figuren aan tafel. Op de eerste zondag van advent lezen we over de verwachting van Jezus terugkomst uit de hemel.

Op een kwart van de tafel staan symbolen die horen bij de het tekstgedeelte.
De korenaren laten een rijke oogst zien waarop de boer hoopt.
De paarse bloemen symboliseren de tijd van Advent.
De witte druiven verwijzen naar de doop van drie kinderen in onze gemeente.
De klimop staat voor trouw, klimmend naar het licht, wachten op de tijd dat Jezus terugkomt.

Vandaag zal de eerste kaars branden,
wij wachten op het koningskind.

Drie kinderen worden gedoopt,
God zal Zijn naam aan hen verbinden.

Zoals we hopen op een rijke oogst,
zo is het wachten op de Heer.

Maranatha