1e zondag 40-dagentijd 2014

Thema: Uitbundige stilte
Lezing: Psalm 118:24-29,  Matteüs 21: 6-9

Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd,
we volgen Jezus op weg naar Jeruzalem en staan stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven.
Maar ook hoe we met onze medemens omgaan.
Doe dat dit jaar eens door de stilte op te zoeken.

Kijken we naar de symbolische schikking, dan kunnen wij ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel.
Er wordt gejuicht en geroepen, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer.

Als teken van zegen zien we voor de poort grote bladeren als zegende handen.

Er is weer nieuwe hoop
Hij noemt u zijn beminden1 40dg 2014
in ’t woord laat hij zich vinden
in avondmaal en doop

Stil
rijdt hij daar…
de zachtmoedige koning
verwachting
hooggespannen
door
de poort gegaan
verstomt het gejuich
zo stil
trouwe God
leg
uw zegen
op ons leven