1e zondag 40 dagentijd 2015

1e 2015Symbolische schikking
1e zondag van de veertigdagentijd
Thema: Invocabit – Roept Hij mij aan
Lezing: Psalm 25 : 1 – 10 en Marcus 1 : 12 – 15

Uit handen geven

De dichter van Psalm 25 opent zijn handen.
De stenen die hij meedroeg, een verleden dat zwaar drukt, legt hij uit handen om zijn weg lichter te kunnen vervolgen.
Na de doop in de Jordaan drijft de Geest Jezus naar de woestijn.
De satan stelt Hem op de proef.
Zal Hij vallen voor de verleidingen die de verwarringzaaier Hem voorhoudt?
In de schikking van vandaag staan sneeuwklokjes.
Jezus liet alles wat hem af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achter in de woestijn.
Hij werd een teken van hoop – bloeiend in de winter.

Psalm 25: 1

Heer, ik hef mijn hart en handen
Op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig u verwachten.