1e zondag 40-dagentijd 2016

Symbolische schikkinghele schikking

14 februari 1ste zondag van de veertigdagentijd

Invocabit: Roept Hij mij aan
Lezing: Lucas 4:1-13

Vandaag zien we een woestijnlandschap van stenen en een ondergrond van jute. Jute is een stof die doet denken aan bezinning en vasten.Op weg naar Pasen is het thema: ‘Zet een stap naar de ander’ verbeeld in een paar witte schoenen. Wit is de kleur van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen.Jezus zwierf veertig dagen door de woestijn. Al die tijd at Hij niets.Toen Hij erge honger kreeg kwam de duivel om Hem op de proef te stellen Hij zei: ’Maak van deze stenen brood’ en ‘Ik geef je alle koninkrijken van de aarde als je voor mij knielt’. Ook vroeg hij aan Jezus om van het dak van de tempel af te springen. ‘De engelen zullen je wel opvangen’ zei hij. Jezus geeft op alle verleidingsvragen een passend antwoord.Staan wij ook boven de verleidingen die onze rijke westerse wereld ons biedt? Jezus zegt: ‘Nee’. Zetten wij ook die stap?

Jezus diep in de woestijn
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen

Lied 539:5  Hanna Lam