1e Zondag 40-dagentijd 2018

Symbolische schikking
eerste zondag in de veertigdagentijd 18 februari 2018

Lezingen: Marcus 1:9-15 en Genesis 9:8-17

De veertigdagentijd start dit jaar bij Noach.
Noach zijn familie en alle dieren dreven maanden rond op de vloed.
Ten lange leste zakte het water en hadden ze weer vaste grond onder de voeten.
In de schikking zijn vele facetten zichtbaar uit dit bijbel verhaal.
De deur van de ark, de dieren en ook de kleuren van de regenboog.
Deze gaf God als geheugensteuntje van Zijn verbond met Noach.
Vandaag is dit verbond zichtbaar in het water van de Doop.

Ontroerd kijkt Noach naar omhoog
en ziet de eerste regenboog
een teken in de wolken
God zegent alle volken.
Lied 163a: 4B