1ste Advent 2016

Lezingen: Jesaja 2:1-5 en Mattheüs 24:32-44

Elke week wordt er een spiegelstuk weggehaald, zo wordt de gebrokenheid steeds minder. De bolkaars staat symbool voor de wereld.

Geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers en speren tot snoeimessen.
Waar je leeft voor jezelf is er geen groei.
In de spiegel is het visioen van Jesaja te zien.
Bloemen bloeien en wij mogen leven in het licht van de Heer.
1-advent-2016

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon des mensen komen
die de boom des levens is;

Liedboek 462:5