1ste Advent 2017

Lezing: Jesaja 40:1-11

Troost, troost mijn volk
Het licht van kerst straalt door de kieren van de deur.
De staf van de herder, een pad van mos en een pluk schapenwol staan symbool voor de Messias. Als Hij
komt zal Hij een goede herder zijn, voor Zijn schapen

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Psalm 103:5