1ste zondag 40-dagentijd

Lezing: Lukas 4 : 1-13

De komende zes weken is er elke zondag een symbolische schikking bestaande uit acht flessen die omgeven zijn met rietstengels. De cirkelopstelling staat symbool voor de aarde, klimopranken vormen een krans van solidariteit met de mensheid en met de familielijn die doorloopt tot aan het paradijs, tot Adam en Eva.
In het Hebreeuws betekent Adam: Rode aarde.

In de Bijbellezing, de verzoeking in de woestijn, blijkt Jezus de ‘Nieuwe’ Adam te zijn.

Nieuwe Adam
Van wuivend riet en biezen
naar dorst droogte en woestijn
zijn tegenstander liet Hem kiezen
wie zal er de sterkste zijn?

de nieuwe Adam droeg de zonden
brengt ons samen in de kring
door ranken aan elkaar verbonden
maakt Hij met ons een nieuw begin