Praise-dienst

Zondag 11 juni zal er om 19:00 uur in onze kerk een praisedienst zijn. Deze dienst wordt volledig verzorgd door praiseband All in One. De band wordt aangevuld met wat extra muzikanten en het belooft een mooie avond te worden. Het thema is aanbidding, en samen willen we God groot maken door gebed, lezen uit de Bijbel en uiteraard veel samen zingen.

Zie ook https://www.praisebandallinone.nl

3e collecte in de maand juni

In de maand juni is de opbrengst van de derde collecte bestemd voor de stichting Zilt. Hier wonen doorgaans ruim twintig mensen, het grootste deel daarvan is vaste bewoner. De groep kernbewoners in Zilt bestaat uit drie gezinnen (met in totaal elf kinderen) en twee alleenstaanden. Daarnaast is er voor maximaal vijf mensen ruimte om tijdelijk mee te wonen. Iedereen heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden.
De gastopvang in Zilt is bedoeld voor mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt en de steun van andere mensen nodig hebben om weer in balans te komen. Ook mensen die in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te vallen, kunnen er baat hebben bij hebben om tijdelijk in Zilt mee te wonen.
Zilt biedt geen professionele hulp, maar wel een luisterend oor. Ook kunnen zij iemand met raad en daad terzijde staan. De kernbewoners en tijdelijke bewoners in Zilt wonen in een groot huis. Samen eten is een goede manier om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Enkele keren per week is er een gezamenlijke maaltijd en (bijna) elke dag drinken we met elkaar koffie. Waar meerdere mensen onder één dak wonen, zijn afspraken handig. Dat is in een gezin zo, en zeker in een leefgemeenschap. Die afspraken zijn er niet om het elkaar moeilijk te maken, maar juist om helderheid te scheppen. Van tijdelijke bewoners verwachten we dat ze meedoen met de gemeenschappelijke activiteiten. Dat betekent dat je regelmatig aanwezig bent bij de maaltijden en de koffiemomenten. Alle bewoners in Zilt helpen mee met corveetaken na de maaltijd.
Meer informatie is te vinden op de site: www.leefgemeenschapzilt.nl

3e collecte maand mei

Het goede doel van de derde collecte in de maand mei is de Rudolphstichting, een organisatie die zich inzet om kwetsbare jeugd de ruimte te geven om kansrijk op te groeien in jeugddorp De Glind.
Hier vinden circa 120 uit-huis-geplaatste kinderen een veilig thuis in een van de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp.
Ingezet wordt op drie gebieden:
1. De ontwikkeling van het kind. Via traumaherstel en hulp bij de sociale en emotionele ontwikkeling, waarbij men onder andere werkt met sport, spel en muziek.
2. De Leefomgeving van jeugd. Het opgroeien in een stimulerende omgeving waarin ze weer gewoon kind kunnen zijn en werken aan hun toekomst. Bij onder meer de kinderboerderij, het zwembad en de dorpskerk kunnen zij rekenen op steun.
3. Woonprojecten. Elk kind verdient het om zo gewoon mogelijk op te groeien. Rudolphstichting ontwikkelt, verduurzaamt en beheert woonprojecten voor de jeugd.
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.rudolphstichting.nl