2de Advent 2014

Thema: Verlangen naar bloei                              Advent 2 2014
Lezing: Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:19-28

Jesaja 40: 3 en 4a (Uit:Bijbel in Gewone Taal)
Ik hoor een stem die roept:
Maak in de woestijn een weg voor de Heer.
Maak de weg vrij voor onze God.
Maak de bergen minder hoog
en de dalen minder diep.

Op de tweede zondag van de advent
horen we over Johannes de Doper.
Hij is de wegbereider voor de Messias.
Bij de driehoek van geloof, hoop en liefde ligt een wirwar van takken.
Ze dienen als beeld voor de chaos die het leven soms kan zijn.
De witte bloemen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.

Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen,
effen de hoogten
die zich heffen
tussen uw Heer en u.