2de zondag in de 40-dagentijd; 25 februari 2018

Lezing: Marcus 9: 2-10
In de lezing van vandaag staat dat Jezus drie van zijn discipelen meeneemt een hoge
berg op.
Bergen staan in de bijbel symbool voor iets bijzonders. Als je een berg opgaat dan gebeurt er wat. Jezus ontmoet Mozes, de man van de wet en Elia, de profeet.
Deze twee, de wet en de profeten ontmoeten de vervulling daarvan en dat is Jezus.

In de schikking staan drie bloemen één voor Mozes, één voor Elia en één voor een stralende Jezus.
De tentharingen verwijzen naar Petrus, die drie tenten wilde opzetten.
Goed bedoeld maar deze topontmoeting duurde maar even.

 

 

 

 

 

Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen
Halleluja.

Lied 545:5