2e advent 2015

Lezingen: Maleachi 3:1-4 en Lucas 1:26-38

Maleachi vertelt ons over een boodschapper die komt om
Gods weg te effenen.  In het Lucas evangelie lezen we over
de engel Gabriël die op bezoek gaat bij Maria:
‘Je zal een zoon krijgen van de allerhoogste’.

De rode bloemen staan symbool voor het ontvangen van Gods Geest.
Om de zuiverheid van Maria aan te geven is in de schikking een witte lelie gezet.
6 december

Als Maria de engel hoort
Raakt de hemel de aarde
‘Mij geschiedde naar Uw Woord’