2e Advent 2016

Symbolische schikking

Tweede Adventszondag 4 december 2016

Lezingen: Jesaja 11 : 1-10 en Matteüs 3 : 1-12

Jesaja en Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. Een zichtbaar teken hiervan is de doop gesymboliseerd door het water in de schelp die op zijn beurt al eeuwen voor liefde,  leven en vruchtbaarheid staat.2e-advent

 

 

Voor de gebroken spiegel staat een witte lelie. Ook deze lelie zit ook boordenvol symboliek: Licht, vrede, opstanding en koninklijke waardigheid. In het Joodse geloof wordt zij beschouwd als aanduiding van de stam Juda.

Op deze zondag worden we door Johannes de Doper gewaarschuwd:
‘De bijl ligt aan de wortel van de bomen.
Elke boom die geen goede vrucht draagt wordt omgehakt.
Ik doop u met water maar Jezus zal u dopen met vuur en met Geest.’

Niet als een storm, als een vloed
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond-
zo is het koninkrijk Gods.

Lied 321  : 1 en 2