2e advent 2017

Symbolische schikking
Tweede advent
Lezing: Jesaja 2 :  2-5

Droom je droom.
Volg de juiste weg en je komt bij God uit.
Wij mogen dromen van het komende licht.
De takken met knoppen symboliseren dat er iets staat te gebeuren.

Gezang 23
Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.