2e zondag 40-dagentijd 2014

Thema: Schreeuwende stilte
Lezing: Jeremia 7:1-11, Matteüs 21:10-17

Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel.
De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet.

Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen.
Zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt.
Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen.
Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.
2 40dg 2014

de schreeuw
om stilte
dringt door
trouwe God
dat wij in de stilte
Uw stem
verstaan