2e zondag 40-dagentijd 2015

Thema: Reminiscere – Gedenk
Lezing: Psalm 16 en Marcus 9:2-10

Beschermende handen
De dichter van Psalm 16 geeft zich als het ware in handen van God.
En in Marcus gaat Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes bergopwaarts.
Op de berg zien de leerlingen de gedaante van Mozes en Elia.
Het is een topontmoeting, die ze stevig in handen willen houden.
Een ervaring van intens geluk wil je beschermen en vasthouden.
In de schikking van vandaag zien we een orchidee.
We zien handen beschermen wat kostbaar en teer is.
40-dg 2015 2

Psalm16:1
Bewaar mij, want ik schuil bij U, O, God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
Dat mijn hart in mij opspringt bij ’t aanschouwen.