2e zondag 40-dagentijd 2016

Symbolische schikkingschikking 2de zondag veertigdagentijd 2016

21 februari 2de zondag in de veertigdagentijd

Reminicere: Gedenk

Lezing: Lucas 9:28-36

Jezus heeft onderweg naar Jeruzalem een ‘Top’ ontmoeting. Letterlijk gaat het over Zijn Exodus. De stappen die Jezus zet gaan door lijden en dood naar de bevrijding. Het woestijnlandschap van vorige week is een berg geworden. U ziet drie bloemen, ze staan voor Jezus, Mozes en Elia. Het wit symboliseert de hemelse glans waarmee de berg in het licht wordt gezet. Mozes staat voor de wet en Elia voor de profeten. Jezus zal de lange lijn van wet en profeten voltooien. Toen klonk Gods stem: ‘Dit is Mijn Zoon, Ik heb Hem uitgekozen, luister naar Hem’. Soms overkomt het je, zo’n hemels moment.

Zo wordt God in glans gekend.
Hij, het licht van ons verlangen
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.

(Lied 545:5  Brian A. Wren)