2e zondag 40-dagentijd 2017

Lezingen: Exodus 24:12-18 en Mattheüs 17: 1-9

Op de tweede zondag in de veertigdagentijd lezen we over ontmoetingen op de berg.                 Mozes ontvangt de tien geboden en Jezus heeft een ontmoeting met Mozes en Elia.

plaatje-symbolische-schikking-12032017

De 3 paarse bloemen symboliseren deze drie mannen en de paarse kleur staat voor bezinning.   Het witte gipskruid symboliseert de wolk van waaruit God sprak tot Zijn volk.

 

In een dichte wolk sprak Hij tot zijn volk.               Wat hij metterdaad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schift.
t’ Woord, door God gegeven, is voor hen het leven.

Psalm 99 : 6