2e zondag 40-dagentijd 2023

Lezing: Mattheüs 17 : 1-9
Verheerlijking op de berg

Kernwoorden: berg, luisteren, bidden.

Een topontmoeting op de berg. Drie witte tulpen in de schikking.
Mozes, Jezus en Elia. De discipelen zijn de ooggetuigen.
Metamorfose, licht dat ons aanstoot als de morgen.

Zij kwamen
wet en profeten
voor een hart onder de riem

zij waren
in hun glansrol
om Jezus moed te geven

zij zagen
en hoorden:
Mijn geliefde Zoon!