2e Zondag 40-dagentijd 2019

Symbolische schikking

Tweede zondag Verheerlijking op de berg

Lezing: Lukas 9: 28-36

Op de zuilen van riet ligt een Grieks kruis, kenmerkend is dat de balken evenlang zijn. Het kruis is symbool voor de weg die Jezus zal gaan een weg van lijden en sterven. Aan het begin van deze weg ontmoet Jezus, Mozes en Elia.

Zij zijn Hem tot steun en bemoediging. De dovenetel geplukt in de berm, geeft ondanks alle kou en nattigheid samen met de hazelaars tak, kleur aan de schikking.

 

Wat een topontmoeting zeg
één zijn met profeet en wet
Jezus spreekt over Zijn weg
hier wordt de juiste toon gezet

op acht zuilen van riet
ligt het symbool het Griekse kruis
dat doet mij denken aan het lied:
bracht ons in Gods vrijheid thuis.