3de Advent 2014

Thema: Verlangen naar vervulling
Lezing: Jesaja 65:17-25, Johannes 3:22-30

Johannes 3: 29 en 30; Uit: Bijbel in Gewone Taal
Luister, wie heeft op een bruiloft de bruid in zijn armen?
Dat is de bruidegom. En wie is blij? De vriend van de bruidegom.
Want de vriend is blij als hij de stem van de bruidegom hoort.
En ik ben net zo blij als die vriend, om dat Jezus veel volgelingen krijgt. Jezus moet steeds belangrijker worden.
En ik moet juist minder belangrijk worden.Advent 3 2014

Op deze derde zondag horen we hoe Johannes de Doper in Jezus de beloofde Messias herkend.
Met open handen, verbeeld door twee bladeren,
vervult hij zijn taak als wegbereider.
In dienstbaarheid breekt Gods licht door – zichtbaar
in de driehoek van geloof, hoop en liefde en ook in het roze,
de kleur van deze zondag.

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt.
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.