3de advent 2016

Symbolische schikking
Derde Adventszondag 11 december 2016
Lezingen: Jesaja 35 : 1-10, Matteüs 11 : 2-11, Jakobus 5: 7-10

Johannes de Doper vraagt zich vanuit de gevangenis af of Jezus degene is die komen zou of hebben wij een ander te verwachten?

De profeet Jesaja laat zien dat midden in de wildernis een weg wordt gebaand die leidt naar de stad van de vrede. Tussen de stenen van de woestijn is er water, er bloeit zelfs een roos.
Het paarse kleed van bezinning en inkeer is overgegaan in het roze.
3-advent-2016

 

Als wij geduldig zijn en goede moed houden krijgt Gods koninkrijk gestalte en gaat de duisternis over in het licht van de nieuwe morgen.
Zo wordt de wereld omgekeerd.

De dorre vlakten der woestijnen
zal zich verblijden eindeloos,
de zandzee zal herschapen schijnen,
want bloeien zal zij als een roos.