3e Advent 2018

16 december 2018
Lezing: Jesaja 52 : 7-10

De kubus die de wereld voorstelt is ietwat roze gekleurd. Vandaag is het zondag Gaudete, verheug u.
In alle donkerheid verlangen wij naar Koning Jezus, die vreugde en vrede brengt in ons leven en hart.

Een bode ijlt naar Jeruzalem
vol verwachting hoor zijn stem
de Koning komt en keert ons lot
de Heer is God de Heer is God.