3e collecte maand december

In december collecteren we voor het werk van NPV, dit is de afkorting van de naam: Nederlandse Patiënten Vereniging, een landelijk werkzame organisatie op christelijke grondslag, die zich vanuit patiënten perspectief bezighoudt met de zorg voor het leven. Omdat het werk van deze organisatie, naast patiëntenorganisatie, inmiddels meer omvat, werd er een paar jaar geleden voor gekozen om naar buiten te treden met vooral de naam NPV – Zorg voor het leven. De NPV neemt de Bijbel als grondslag voor haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ vormen zij een gedachtegoed over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek doordenking en duiding vragen. Vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde. De NPV is gespecialiseerd in medisch-ethische thema’s en deze kennis wordt gedeeld via een kennisbank.
Kijk voor meer informatie op de website: nvpzorg.nl 

Reacties zijn gesloten.