3e Zondag 40 dagentijd 2014

IMG_5127

Symbolische bloemschikking

Thema: Gewelddadige stilte

Lezing: Psalm 118: 13-23, Matteüs 21:33-46

In de schikking van deze zondag zien we rode druiven, een kruik en twee afgekeurde stenen die symbool staan voor de hoeksteen.

Nadat de pachters van de wijngaard de knechten van de landheer hebben gedood, stuurt de landheer zijn eigen zoon om de pacht op te halen.

Hij is in de veronderstelling dat ze hem niet om zullen brengen, maar hij vergist zich.

De hoeksteen geeft aan dat Jezus deze gelijkenis op zichzelf betrekt.

Rotsvast staat ons vertrouwen

de hoeksteen is gelegd.

Wij zullen Hem aanschouwen,

Hij heeft het zelf gezegd.