3e zondag 40-dagentijd 2016

Oculi: Mijn ogen

Lezing: Lucas 13:1-9
Jezus vertelt het verhaal over de vijgenboom dat laat zien hoe geduldig God met mensen is. ‘Iemand heeft een vijgenboom in zijn tuin geplant. Elk jaar gaat hij kijken of er vijgen aan de boom zitten. Maar hij vindt er nooit één. Daarom zegt hij tegen de tuinman: ‘Ik kom nu al drie jaar bij die boom kijken maar er zitten nog steeds geen vijgen aan. Hak de boom maar om, want zo wordt de grond niet goed gebruikt.’ Maar de tuinman antwoordt: ‘Heer, laat de boom dit jaar nog staan, ik zal er extra goed voor zorgen. Misschien zijn er dan volgend jaar vijgen. Als dat niet zo is, dan kunt u hem volgend jaar omhakken’. 

40dag 3In de schikking zien we de takken van de vijgenboom. God ziet er naar uit dat wij vrucht dragen in het leven als we dat niet doen komen we geen stap verder.
Van een vijgenboom verwacht je vijgen.
Van een mens verwacht je liefde, goedheid en geduld.

 

Al zou de vijgenboom niet bloeien,
geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien
want Jezus schenkt mij vreugdewijn.

Evangelische liedbundel 56: 1a  C.M. de Groot