3e Zondag 40 dagentijd 2017

  hele-schikking-3de

 

Lezingen: Exodus 17:1-17 en Johannes 4:5-26

We lezen over de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. Jezus zet haar in haar kracht. Vanuit die innerlijke kracht zal haar leven vrucht dragen.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.
De kronkelige takken vertellen over leven wat niet recht loopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.

Gij zijt het water ons gegeven,
de bronnen van de eeuwigheid.
Zijn ons tot lafenis gegeven,
Zijn doorgebroken in de tijd.
O gij, die als een bron ontspringt
In elk die tot U komt en drinkt.

Lied 653 : 3